Over Boost
herontwikkeling

Boost Herontwikkeling begeleidt herontwikkelingen van gebouwen in de:

  • Conceptfase
  • Haalbaarheidsfase
  • Ontwerpfase
  • Realisatiefase

De belangrijkste kenmerken voor Boost: haalbare concepten, functionele ontwerpen, planning, financiele kaders en last but not least: een mooie samenwerking met een team, om projecten werkelijkheid te laten worden!