klooster

3 eenheid velp

Locatie: Velp (Grave)
Periode: 2017
In opdracht van: Provincie N-B/gemeente

Rol Boost Herontwikkeling:

Exploitatie (kosten-baten) ontwikkelplan