De Gruyterfabriek

 de Gruyter Fabriek

Locatie: ’s-Hertogenbosch
Transformatie: Fabriek naar creatieve werkplaats
Omvang: 35.000m2 BVO
Eigenaar: BIM Vastgoed
Herontwikkeld bij: BIM Vastgoed

Fase begeleid:

Concept-haalbaarheid- ontwerp-uitvoering