Project Description

Archeologisch Depot Bodemvondsten

Projectomschrijving: De Abdij van Berne kent een rijke geschiedenis en betreft de oudste kloostergemeenschap van Nederland, die meer dan 800 jaar in Heeswijk huisvest. De Abdij is in de loop der eeuwen steeds verder uitgebreid voor de eigen gemeenschap, maar ook voor maatschappelijke functies zoals een gymnasium en boekbinderij. Op het achterterrein ligt de voormalige boekbinderij, die jaren is gebruikt als drukkerij en de afgelopen decennia als opslag & werkplaats voor de Abdij. Dit gebouw met een hoge monumentale waarde bleek in 2019 uitermate passend te zijn voor de provincie Noord-Brabant, die een locatie zochten voor bewaring van archeologisch erfgoed, waar in het landschap geen plaats meer voor is. Omdat deze bewaring bijzondere klimaatcondities vereisen, is gekozen voor een hoogwaardige (gasloze) installatie en een zeer goed geïsoleerde doos in doos constructie.”

Werkzaamheden Boost Herontwikkeling: Ontwikkelmanager locatie analyse, ontwerpbegeleiding, huurovereenkomst, aanbesteding, bouwbegeleiding.

Periode: 2019 – 2021
In opdracht van: provincie Noord-Brabant & Abdij van Berne

Website Abdij van Berne

Projectfoto’s