Project Description

Fort Sabina

Projectomschrijving: Het fort Sabina behoorde tot de Stelling van het Hollandsch Diep en Volkerak en dateert uit 1811. Tegenwoordig is Staatsbosbeheer eigenaar en wordt het fort ingezet voor exposities, evenementen en restaurant.

Werkzaamheden Boost Herontwikkeling: Financieel haalbaarheidsonderzoek en gebouw-exploitatie.

Periode: 2017-2018
In opdracht van: provincie Noord-Brabant

Website Fort Sabina

Projectfoto’s